Stráženie objektov

Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich zamestnancov. V rámci kontroly kvality najlepšieho vykonávania služieb je pravidelná a nepravidelná kontrola našich zamestnancov, dôsledné monitorovanie ich činností v rámci interných kontrol, obchôdzkového systému a osobných monitorovacích trackrov.

Aj v tejto oblasti sa dokážeme plne prispôsobiť požiadavkám našich klientov.  

 

Kalkuláciu fyzického stráženia objektov prostredníctvom našich zamestnancov SBS Vám radi pripravíme.