Pult centralizovanej ochrany

PCO

Pre koho je určený pult centralizovanej ochrany

Klientom poskytujeme v prípade ich záujmu komplexnú službu vrátane pripojenia Vášho objektu na 24-hodinové dohľadové centrum pultu centrálnej ochrany – PCO s možnosťou pripojenia bezpečnostných kamier, požiarnej signalizácie, ako aj kontrolu prístupových systémov, obsluhu parkovacích systémov na diaľku sedem dní v týždni, 365 dní v roku.

Z hľadiska značnej úspory finančných prostriedkov oproti klasickej fyzickej strážnej službe prostredníctvom zamestnancov SBS, sa v dnešnej dobe jedná aj o veľmi efektívne riešenie pomocou najmodernejších elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov, ako aj plne kontrolovaných prístupových systémov. 

Samozrejmosťou služieb spojených s pultom centralizovanej ochrany je nielen pripojenie a pravidelný servis, ale aj poradenstvo a komplexná montáž zabezpečovacích, prístupových a kamerových systémov.

Monitoring

Ako to celé prebieha?

Naše dohľadové centrum pultu centralizovanej ochrany – PCO je vybavené najmodernejšími technológiami, vďaka čomu vieme zachytiť všetky druhy poplachov a upozornení.

Signálizácia
narušenia objektu

Požiarna
signalizácia

Výpadok
elektrickej energie

Iné signály podľa
požiadavok klienta

Po prijatí signálu

Po prijatí takéhoto signálu, dochádza k okamžitému vyhodnoteniu operátorom pracoviska pultu centralizovanej ochrany – PCO. V prípade, že je objekt napojený aj na kamerový dohľad, operátor – PCO vie danú situáciu ešte efektívnejšie vyhodnotiť. V nutnom prípade okamžite vysiela plne ozbrojenú zásahovú motorizovanú jednotku na monitorovaný objekt. Všetky informácie o poplachoch ako aj  okamžitá reakcia operátora spolu so všetkými jeho úkonmi od prijatia poplachu až po výslednú správu sa automaticky zálohujú na cloude pultu centrálnej ochrany – PCO. Klient, ako aj policajný orgán ich má plne k dispozícii v prípade potreby.

Klient sa sám rozhodne, akou formou (telefonicky alebo SMS), a v akom čase chce byť informovaný o poplachu, a to pred samotným vyslaním zásahovej jednotky alebo až po jej príchode na objekt.

Vždy pri príchode zásahovej motorizovanej ozbrojenej jednotky sa kompletne kontroluje celý objekt. Výsledok kontroly sa okamžite hlási operátorovi – PCO. Operátor pultu centralizovanej ochrany – PCO pri reálnom narušení objektu (vlámanie, vandalizmus alebo iná dôležitá skutočnosť) okamžite kontaktuje klienta, ktorý sa má možnosť rozhodnúť, akým spôsobom chce zabezpečiť ďalší postup na narušenom objekte. Následne sa postupuje podľa vopred dohodnutých zmluvných pravidiel alebo individuálnych požiadaviek klienta. V prípade, že je na objekte zadržaná podozrivá osoba alebo to situácia vyžaduje, operátor pultu centralizovanej ochrany – PCO kontaktuje aj policajné alebo iné orgány rýchlej pomoci.    

Máte záujem o naše služby alebo potrebujete poradiť?

Falošný poplach

Falošný poplach, ktorý ak nastane samotným klientom (nesprávne zadaný kód, atď.) sa dá vždy odvolať po nahlásení danej situácie klientom s použitím správneho hesla, ktoré je jedinečné a klient ho obdrží v zmluvnej dokumentácii. Odvolaný výjazd klientom je samozrejme bezplatný.

Naši klienti majú bezplatné 3 falošné poplachy v príslušnom mesiaci, ktoré neboli odvolané samotným klientom napriek tomu, že zásahová motorizovaná ozbrojená jednotka bola vyslaná.

Na samotný zásah využívame zásahové vozidlá, ktoré sú vybavené systémom GPS takže, operátor-PCO  vie na narušený objekt poslať hliadku s vozidlom, ktoré sa nachádza najbližšie k chránenému objektu a zároveň na monitore sleduje pohyb zásahového vozidla.

Všetci pracovníci zásahových jednotiek sú plne vyzbrojení a v nepretržitej 24hodinovej pohotovosti.

Sú starostlivo vyberaní, s niekoľko ročnou praxou a pravidelne preškoľovaní na vykonávanie  činností zásahu proti nepovolanej osobe, alebo skupine osôb. Príchod zásahovej motorizovanej ozbrojenej jednotky na narušený objekt je v najkratšom možnom čase.

Monitoring

Benefit pripojenia

Benefitom pripojenia objektu klienta na pult centralizovanej ochrany – PCO je nepretržitá ostraha a ochrana a často krát aj obsluha dôležitých činností na diaľku, na ktoré by donedávna potrebovali fyzickú prítomnosť zamestnanca.

Naši zákazníci majú istotu, že máme situáciu plne pod kontrolou a môžu sa na nás plne spoľahnúť.

Naše služby

Cenník

Máte záujem o naše služby alebo Vás len zaujíma cena za ne?

Stačí zanechať vašu emailovú adresu pre stiahnutie cenníka.