Pult centralizovanej ochrany

Pult centrálnej ochrany (PCO)  je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou. 

Jeho hlavnou úlohou je prijímať signály zo strážených objektov. Operačné stredisko PCO  je vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré vedia  rozoznať a  zachytiť všetky druhy poplachov a upozornení.

 

  • signálizáciu narušenia objektu
  • požiarnu signalizáciu
  • vlámanie
  • výpadok elektrickej energie
  • sabotáž
  • iné signáli podľa požiadavky klienta

 

Po prijatí takýchto signálov dochádza k okamžitému vyhodnoteniu operátorom pracoviska PCO a vyslaním zásahovej jednotky na strážený objekt v prípade, že si to situácia vyžaduje.

 

Na samotný zásah sa využívajú zásahové vozidlá , ktoré sú vybavené systémom GPS takže, operátor PCO  vyšle na narušený objekt hliadku so zásahovým vozidlom, ktoré sa nachádza najbližšie ku stráženému objektu a zároveň na monitore sleduje pohyb zásahového vozidla.

 

Všetci pracovníci zásahovej jednotky sú vystrojení vecnými bezpečnostnými prostriedkami, vyzbrojení a v nepretržitej 24hodinovej pohotovosti. Sú starostlivo vyberaní, s niekoľko ročnou praxou a pravidelne preškoľovaní na vykonávanie takýchto činností.

 

Kalkuláciu pripojenia k pultu centralizovanej ochrany, resp. montáž zabezpečovacieho, systému  Vám  radi pripravíme.