Zabezpečenie podujatí a eventov

Prostredníctvom vyškolených pracovníkov SBS SEGURSA zabezpečujeme množstvo športových a spoločenských podujatí.

Aj tu v rámci poskytnutia kvality našich služieb sú naši zamestnanci starostlivo vyberaní, so zvýšeným nárokom na psychickú rozvahu , odolnosť a fyzickú kondíciu. Máme skúsenosti so športovými podujatiami, futbalovými ligovými zápasmi, kongresmi a spoločenskými podujatiami. Samozrejme oblečenie a výstroj  pri práci je velmi dôležitá  z hľadiska funkčnosti aj výzoru a reprezentácie ako Nás súkromnej bezpečnostnej služby a aj Nášho klienta. Z tohto hľadiska sa maximálne prispôsobíme požiadavkam klienta. Dress code, oblek s kratavou sú pri podujatiach ako eventy, recepcie a bankety samozrejmosťou. To isté platí aj o osobnej ochrane klienta. 

 

Nič Nás nepoteší viac ako spokojný klient s Našimi službami. Vždy sa snažíme získať potrebné informácie pred samotnou plánovanou akciou, alebo podujatím. Spoločne s klientom rozoberieme plánovaný priebeh akcie, podujatia a starostlivo navrhneme a rozmiestníme našich pracovníkov SBS na miesta, kde je nutné zabezpečiť kontrolu priestoru, vchodov, východov, majetku ( apratúry, osvetlenia, zvereného majetku, osobných vecí, automobilov....) a samozrejme osôb, ktoré sa pohybujú na danej akcii, alebo sa podieľajú na akcii. 

V priebehu každej akcie komunikujú naši  zamestnanci SBS pomocou rádiospojenia ( vysielačiek) nie len medzi sebou , ale aj organizátorom celej akcie. V prípade potreby vedia okamžite zasiahnuť. V akejkoľvek vyhrotenej situácii je vždy ako prvé komunikácia s osobou, ktorá pácha činnosť pri ktorej ohrozuje seba a svoje okolie. Zachovanie vnútorného kľudu vo vyhrotenej situácii je jedna z najdôležitejších situácii, ktoré školíme a dbáme u zamestnancov SBS.

 

 

 

 

Kalkuláciu zabezpečenia akéhokoľvek podujatia prostredníctvom našich zamestnancov SBS Vám radi pripravíme.